Nyheter från Timeduty


Flertal generella förbättringar

2021-04-26
Ett flertal generella förbättringar har lanserats, bland dem är:
  • Förbättrad prestanda på sidor som inte kräver inloggning
  • Möjlighet att filtrera rapporter på kvartal
  • Möjlighet till att skapa mailnotifiering baserad på projekts slutdatum

Tid i decimalformat

2020-09-14
Förbättrad implementation i rapporten 'Tidrapport - Detaljerad' ger nu möjlighet att generera rapporten med tid formaterat som decimaltal. Detta för att ge större möjlighet för att bearbeta rapporten i efterhand i Excel eller liknande.
Utöver detta har ett större antal säkerhetsförbättringar införts.


Timeduty.com byter ägare till DevFrenzy AB

2019-10-01 Vi är stolda över att kunna presentera att DevFrenzy AB idag har övertagit ägandet av Timeduty.com från HR-Centralen. Alla befintliga avtal har tagits över och Timeduty.com kommer fortsätta sin befintliga verksamhet.


Timeduty.com har lanserat ny hemsida

2018-06-21
En ny rapport (Min inrapporterade tid/projekt) har skapats och finns tillgänglig för samtliga inloggade användare. Denna rapport gör möjligt för användaren att få en lätt översikt över hur mycket tid han/hon har rapporterat under vald tid uppdelat på projekt/aktiviteter.
Utöver detta har även ett antal förbättringar och buggfixar gjorts för att bättre stödja svenskt datumformat.


Timeduty.com har lanserat ny hemsida

2018-06-21
Timeduty.com har i dagarna lanserat en ny hemsida, med syftet att tydligt och attraktivt presentera våra tjänster, öka användbarheten och markant göra användarupplevelsen bättre. Webbplatsen har också fått ett redaktionellt lyft, och anpassats för mobil och läsplatta.
Läs mer om nya hemsidan hos Timeduty.com

Förbättringar på GDPR funktionalitet

2018-06-18
Förbättringar har gjorts för att göra det smidigare för administratörer att radera gammal information registrerade av användare. Detta gör att det är enklare att efterleva kraven i GDPR.


Möjlighet att lägga till extra mottagare till mail från systemet om automatisk avaktivering av projekt

2018-04-20
Det finns nu möjlighet att lägga till ytterligare mailmottagare till varningsmail och mail om avaktivering av projekt. Tidigare har endast projektledaren kunnat vara mottagare för dessa.
Ett antal förändringar för att bli kompatibel med GDPR har genomförts.
En ny vy för att snabbt kunna godkänna inrapporterad tid har skapats. Detta för att lättare kunna hantera godkännande av tid i större organisationer.


Lägre licenskostnader om man har användare som är avaktiverade

2018-02-21
Tidigare har alla användare, oavsett om de varit aktiva (möjlighet att logga in) eller inte, behövt en användarlicens. Vi har nu beslutat (och implementerat) att endast aktiva användare behöver en licens.
Det är nu också möjligt för administratörer att ändra på sina användares användarnamn/mailadress.


Möjlighet att automatiskt inaktivera projekt efter slutdatum

2018-01-30
Det är nu möjligt att konfigurera systemet att automatiskt inaktivera projekt om projektets slutdatum har passerats (plus X dagar).
Inställningar för att automatiskt inaktivera projekt eller skicka mail efter projekts slutdatum eller om projektet överstigit estimerad tid.
Det är nu också möjligt att inkludera avdelning och resultatenhet i den detaljerade projektrapporten.
Förbättringar har genomförts på tidrapporteringssidorna för att minska fel när information har kopierats till kommentarsfälten från externa program.


Möjlighet att automatiskt avaktivera och skicka mail till projektledare när inrapporterad tid överstiger en konfigurerad % av estimerad tid

2017-12-21
Det är möjligt att konfigurera så att systemet avaktiverar projektet eller skickar mail till projektledare när rapporterad tid överstiger vald % av total uppskattad tid. Funktionen som utvärderar detta körs en gång per dygn.


Nya rapporter, möjlighet att exportera i godkänna tid-sidan och prestandaförbättringar i rapporer

2017-10-05
Huvudfokus i denna release är två nya rapporter. 'Projekt'-rapporten är en generell rapport över projekt med en totalsummering på estimerad och rapporterad tid oberoende av när tiden rapporterades in.
En liknande rapport som fokuserar på aktivitetsnivå har också lanserats.

I modulen för att godkänna tid finns det nu exportmöjlighet till Excel på sidan där en användares tid godkänns.

Kolumner för projektens start- och slutdatum har lagts till i Tid/Projekt-rapporten.

Databasens index har modifierats för att öka prestandan i rapporter.


Mindre buggrättningar och prestandaförbättringar

2017-06-19
En mindre patch som innehåller ett antal mindre buggfixar och prestandaförbättringar


Fler filtermöjligheter i rapporter

2017-01-10
Det finns nu möjlighet att filtrera på 'Förra veckan' i samtliga rapporter. I vyn för tidregistrering per vecka har en kolumn innehållande summering per aktivitet lagts till. Utöver detta innehåller releasen även ett antal mindre buggrättningar och förbättringar.


Möjlighet skicka automatiska påminnelsemail om att tidrapportera

2016-11-03
Det finns nu möjlighet att konfigurera, på användarnivå, om användare automatiskt ska få ett påminnelsemail om att tidrapportera en gång per månad.


Uppgraderad export av rapporter till Excel

2016-08-10
Exporten av rapporter till Excel har uppgraderats så att den nu exporterar i xlsx-filer istället för xls-filer.
Detta förbättrar både prestandan och förhindrar ett antal säkerhetsproblem på klienternas datorer.
Observera: Detta löser även problemet som orsakades av Microsofts bug i Excel som hindrade användare att öppna excel-filer av format xls som hade laddats ner från externa domäner.


Förbättrad säkerhet och buggrättningar

2016-05-11
En mindre patch som innehåller ett antal mindre buggfixar och säkerhetsförbättringar


Generella förbättringar

2016-01-21
Ett antal mindre buggrättningar och förbättringar. Till exempel är det nu möjligt att radera en aktivitet under ett projekt även om det innehåller tidregistreringar (självklart efter varning).


SSL support - Säkerhetsförbättringar

2015-12-01
Timeduty.com stödjer nu endast att webbläsare använder säker anslutning (https - SSL). Tidigare har det varit möjligt att även använda en okrypterad anslutning (http) men för att höja användarnas säkerhet tillåts nu endast säkra anslutningar.


Mobiltelefonanpassat gränssnitt lanseras

2014-02-15
För att bättre stödja användare som vill tidrapportera genom sin smartphone lanseras nu ett mobiltelefonanpassat gränssnitt där användaren kan tidrapportera. Detta öppnar upp för användare att lättare kunna tidrapportera även när man inte är i närheten av sin dator.


Stafflad prislista

2014-01-01
För att kunna ge ett bättre pris per användare har vi implementerat stafflade prislistor. Detta innebär att prisbilden kommer att förändras under året som kommer.


Ny funktionalitet ger mer information till tidrapportören

2013-03-24
För att ge användaren som tidrapporterar bättre möjlighet att få en överblick över sin tidigare registrerade tid har Timeduty.com/Tidrapportera.se idag lanserat en rapport, tillgänglig för den normala användaren, där han/hon kan skapa rapporter över sin inrapporterade tid. Andra mindre förbättringar har även publicerats, inkluderande funktioner som: bättre prestanda vid rapportgenerering, mer information på summeringen i körjournalens rapport mm.


Timeduty.com/Tidrapportera.se lanserar möjlighet att godkänna tidrapporter

2012-03-21
Timeduty.com/Tidrapportera.se har idag lanserat en uppdaterad version av sitt molnbaserade system för tidrapportering. I fokus för den nya uppgraderingen är en utökning av plattformen som möjliggör för administratörerna att godkänna tidrapporter som användare registerat. Detta möjliggör en större säkerhet att inte mer tid kommer registreras på dagar som man betraktar som färdigbehandlade.
Läs mer om att godkänna tidrapporter

Timeduty.com/Tidrapportera.se lanserar ny version av tidrapporteringssystem

2011-06-07
Timeduty.com/Tidrapportera.se har idag lanserat en uppdaterad version av sitt molnbaserade system för tidrapportering. I fokus för den nya uppgraderingen är en utökning av plattformen som möjliggör för användarna att exportera/importera projekt, kopiera aktiviteter mellan projekt samt ett antal förbättringar som påverkar prestanda positivt.
Läs mer om uppdateringen av tidrapporteringssystemet

Timeduty.com/Tidrapportera.se lanserar timer/stoppklocka för tidrapportering

2011-03-04
För att underlätta för användare att hålla koll up arbetad tid har Timeduty.com/Tidrapportera.se nu lanserat ny version av sin mjukvara. De största nyheterna fokuserar sig en utökning av plattformen som möjliggör för användare att använda en serverbaserad timer för att hålla koll på nedlagd tid på aktiviteter.
Läs mer om timer/stoppklocka för tidrapportering

Molnbaserad körjournal i ny release

2011-01-27
Timeduty.com/Tidrapportera.se har idag meddelat lanseringen av en uppdaterad version av sitt molnbaserade tidrapporteringssystem som används av kunder över hela världen. I fokus för den nya uppgraderingen är en utökning av plattformen som möjliggör för användarna att hantera sina körjournaler.
Läs mer om funktionalitet för att hantera körjournaler

Artikel på killerstartups.com

2011-01-14
Time Duty is one of these highly-practical applications that can let you track the time spent both by you and those who are under your authority on tasks and projects. Using Time Duty, it is very easy to get...
Läs mer om artikeln på killerstartups.com

Ny version med förbättrat stöd för iPad

2010-11-23
Apple iPad används mer och mer av företagsanvändare. Vi tycker att timingen är perfekt för att släppa en ny version av vårt molnbaserade tidrapporteringsverktyg med förbättrat stöd för iPad.


Timeduty.com/Tidrapportera.se lanserar ny version av molnbaserad tidrapportering

2010-11-15
Timeduty.com har idag meddelat lanseringen av en uppdaterad version av sitt molnbaserade tidrapporteringssystem som används av kunder över hela världen.
I fokus för den nya uppgraderingen är ökad prestanda och möjligheten för användarna att tidrapportera i en daglig översikt.
Läs mer om tidrapportera i daglig översiktsvy

Artikel - Att välja tidrapporteringssystem

2010-10-09
Att välja tidrapporteringssystem kan vara svårare än man först tror. Om man tar första bästa system är risken stor att användarna får ett system som är överkomplicerat vilket innebär att administrationsarbetet med att jaga in tidrapporter ökar, vilket troligen är tvärt mot det man var ute efter i första hand!
Att välja tidrapporteringssystem