Molnbaserad tidrapportering

Behöver ni ett användarvänligt och prisvärt system för tidrapportering eller frånvarorapportering?
Vårt system innehåller nu en modul för tidrapportering där medarbetare enkelt via webben kan tidrapportera uppdelat på de projekt och aktiviteter som lagts upp av er.

För att rapportera tid i tidrapporteringssystemet har användaren alternativet att se en veckoöversikt alternativt en vy som täcker en utvald dag för att öka flexibilitet och användarvänligheten.
Det finns också möjlighet att lägga in en kommentar på varje tidrad som läggs in.

Ett webbaserat tidrapporteringsverktyg som är enkelt att använda. Inmatning av tidrader sker antingen med hjälp av en veckovy alternativt en vy som visar utvald dag
Exempel på veckoöversikten

För den som är administratör är det enkelt att få överblick över hur mycket tid som har tidrapporterats på projekt eller aktiviteter indelat på de personer som tidrapporterar.

Det finns även rapporter som t.ex. inrapporterad tid per månad, vecka, för samtliga projekt mm. Alla rapporter kan exporteras till Excel.
För exempel på rapporter, klicka här


Att tidrapportera är mycket intuitivt och användarna kan komma igång direkt utan särskild utbildning i systemet. Eftersom det är webbaserat går det dessutom att komma åt även om medarbetaren inte sitter på kontoret, det enda som krävs är internetaccess och en webbläsare.
För frågor och svar, läs mer här

För att registrera er, läs mer här