Rapportera tid som lagts ned på projekt

För att kunna rapportera tid måste det finnas minst ett projekt/aktivitet skapad.

Det finns tre olika sätt som kan användas för att registrera tid i tidrapporten:
 1. Veckoöversikt
  I denna vy visas en tidrapport som täcker en hel vecka. Detta möjliggör snabb och enkel tidregistrering för användare, eftersom de inte behöver navigera mellan olika enskilda datum.
  Läs mer detaljerat om tidregistrering med hjälp av veckoöversikten

 2. Dagsöversikt
  För att få en mer detaljerad vy över en enskild dag är möjligt för användaren att välja att rapportera tid i en dagsöversikt. En av fördelarna med detta formulär jämfört med veckoöversikten är att alla kommentarer för inrapporterad tid under vald dag är synliga direkt.
  Läs mer detaljerat om tidregistrering med hjälp av dagsöversikten

 3. Användning av timer / stoppklocka för tidrapportering
  Användare kan använda den timer som finns tillgänglig på förstasidan efter inloggning som hjälp för att hålla koll på och registrera in tid som spenderats på projekt/aktiviteter. Den är lätt att använda, starta timern när arbetet börjar. När arbetsinsatsen är slut klicka på knappen för att registrera tid under timern för att starta registrering till tidrapporten.
  Läs mer detaljerat om tidregistrering med hjälp av timern


Vid användandet av en mobiltelefon eller annan enhet med lägre skärmupplösning kan man använda ett mobiltelefon-optimerad inmatningsmöjlighet för att tidrapportera.