Registrera tid via timer / stoppklocka

För att kunna rapportera tid måste det finnas minst ett projekt/aktivitet skapad.

Timern / stoppklockan möjliggör ett enkelt sätt för en användare att hålla koll på tid som spenderats på specifikt projekt/aktivitet. Den består av en serverbaserad timer och ett enkelt sätt att överföra tid spenderat till tidrapporten.

För att använda timern / stoppklockan: Timern innebär ett enkelt sätt att hålla koll på tid som spenderats på specifikt projekt/aktivitet
  1. Timern hittas på förstasidan efter inloggning, på höger sida
  2. När en arbetsinsats inleds, tryck på 'Starta timer'
  3. När insatsen avslutas (inom samma dag), logga in på systemet och tryck på knappen 'Rapportera tid' som ligger under timern
  4. Detta öppnar upp en popup där projekt/aktivitet väljs, tiden kan korrigeras och kommentar kan adderas innan tiden registreras på tidrapporten
Timern kan användas för arbetsinsatser som inte övergår 24 timmar (som är maximal tid för timern). Användaren behöver inte vara inloggad under tiden som timern är aktiv.