Rapportera tid per dag

För att kunna rapportera tid måste det finnas minst ett projekt/aktivitet skapad.

Lättanvänd tidregistrering på detaljnivå

Tidraportering per valt datum i en dagsöversikt möjliggör enkel och snabb registrering av tid på aktiviteter under en viss dag.
För att rapportera tid:
  1. Välj datum - Dagens datum är markerad som standard men om du vill ändra väljer du bara nytt datum i kalendern.
  2. Markera det projekt och aktivitet du vill registrera tid på
  3. Välj antalet timmar och minuter du vill registrera in till tidrapporten
  4. Det är möjligt att skriva en kommentar kopplad till den aktivitet som genomförts
  5. Tryck på knappen 'Registrera tid ". En ny post skapas i tidrapporten som innehåller den information som valts ovan
Tidraportering per valt datum i en dagsöversikt möjliggör enkel och snabb registrering av tid på aktiviteter under en viss dag