Rapportera tid per vecka - Veckoöversikt

För att kunna rapportera tid måste det finnas minst ett projekt/aktivitet skapad.

Lättanvänd tidregistrering

Veckovis struktur på inmatningen av tid gör att rapportering av tid på projekt/aktivitet går snabbt och enkelt.
För att rapportera tid:
  1. Välj vecka - Nuvarande vecka är alltid vald initialt när man går in på sidan för att registrera tid, men om du vill byta vecka klickar du helt enkelt i kalendern som visas på valfri dag i den vecka du vill välja.
  2. Välj det projekt och den aktivitet som du vill registrera tid på och tryck på knappen 'Lägg till aktivitet'. En ny rad skapas i tidrapporteringstabellen och du kan nu rapportera tid på det.
  3. Fyll i den tid som du spenderat på aktiviteten på aktuell rad i tidrapporteringstabellen. Om du vill fylla i minuter så används formatet Timmar:Minuter (Exampel 1:45)
  4. Lägg till flera projekt/aktiviteter om det finns behov. När du är klar, tryck 'Uppdatera' för att spara förändringarna.
Veckovis struktur på inmatningen av tid gör att rapportering av tid på projekt/aktivitet går snabbt och enkelt


Ytterligare möjligheter

Det finns flera ytterligare möjligheter som kan användas när man rapporterar tid:
  • Kommentera tiden - I varje cell i tidrapporteringstabellen (där tiden > 0) är det möjligt att spara en extra kommentar som beskriver det arbete som utförts. Efter att välja den cell som innehåller tiden du vill kommentera visas ett inmatningsfält nedanför tabellen. Fyll i den kommentar du vill spara i textfältet. Efter att den inrapporterade tiden är sparat kommer celler som innehåller extra kommentarer att markeras. För att se en redan sparad kommentar så väljer man helt enkelt cellen som innehåller kommenteraren man vill se och den visas då i det extra textfältet nedanför tabellen.
  • Kopiera projekt/Aktiviteter från förra veckan - Brukar du ofta regitrera tid på samma aktiviteter flera veckor i rad eller vill du helt enkelt registrera tid på samma aktiviteter som du registrerade på under förra veckan? Använd knappen 'Kopiera aktiviteter från förra veckan'. Detta kommer inte att kopiera den tid som registrerad under förra veckan utan endast de tillagda projekten/aktiviteterna för att det ska bli enkelt för dig att rapportera din tid.