Exempel på rapporter från tidrapporteringssystemet

För den som är administratör är det enkelt att få överblick över hur mycket tid ett projekt eller en aktivitet har tagit och vem som rapporterat tid.
Alla rapporter kan exporteras till Excel.


Hur man genererar rapporter

Välj den rapport du vill använda ur menyn, efter att sidan laddats så finns det möjlighet att sätta ett antal filtreringar som möjliggör en flexibel rapport där du kan selektera ut den information du är intresserad av.

Filtrering av rapporter

Det är möjligt att filtrera rapporten baserat på följande fält:
 • Tidsperiod - vald datumperiod som rapporten ska basera sig på
 • Användare - Antingen alla användare eller en specifik användare
 • Resultatenhet - Det finns möjlighet att koppla ihop varje användare med en resultatenhet. Detta gör det möjligt att filtrera ut tid under användare som tillhör specifik resultatenhet
 • Projekt - Antingen alla eller specifikt projekt
 • Klient - Det finns möjlighet att koppla ihop varje projekt till en klient(/kund). Detta gör det möjligt att filtrera ut tid tillhör specifik klient
 • Typ av tid - På varje projektaktivitet är det möjligt att konfigurera att den är av en viss typ av tid. Möjlig typer av tid är: 'Normala timmar', 'Fakturerbara timmar', 'Lediga timmar' och 'Sjukfrånvarotimmar'. Detta gör det möjligt att filtrera ut tid som tillhör specifik typ av tid
När du valt den filtrering du är intresserad av så trycker du på knappen 'Skapa rapport'.


Exempel på rapporter i tidrapporteringssystemet

Nedan hitter du exempel på rapporter som systemet erbjuder:
 • Detaljerad tidrapport - En detaljerad rapport över tid registrerad under vald tidperiod.
  Läs mer om den Detaljerade tidrapporten.
 • Tid per Användare - En rapport som visar tid grupperad per användare.
  Läs mer om rapporten Tid per Användare.
 • Tid per Projekt - En rapport som visar tid grupperad per projekt.
  Läs mer om rapporten Tid per projekt.
 • Tid per Aktivitet - En rapport som visar tid grupperad per aktivitet.
  Läs mer om rapporten Tid per aktivitet.