Rapport: Tid per Projekt


Denna rapport visar varje projekt under en månad uppdelat på de projekt som användare har registrerat tid på.

Det är möjligt att filtrera rapporten baserat på följande fält::
  • Tidsperiod - vald datumperiod som rapporten ska basera sig på
  • Användare - Antingen alla användare eller en specifik användare
  • Resultatenhet - Det finns möjlighet att koppla ihop varje användare med en resultatenhet. Detta gör det möjligt att filtrera ut tid under användare som tillhör specifik resultatenhet
  • Projekt - Antingen alla eller specifikt projekt
  • Klient - Det finns möjlighet att koppla ihop varje projekt till en klient(/kund). Detta gör det möjligt att filtrera ut tid tillhör specifik klient
  • Typ av tid - På varje projektaktivitet är det möjligt att konfigurera att den är av en viss typ av tid. Möjlig typer av tid är: 'Normala timmar', 'Fakturerbara timmar', 'Lediga timmar' och 'Sjukfrånvarotimmar'. Detta gör det möjligt att filtrera ut tid som tillhör specifik typ av tid

Om kostnad per timme är konfigurerat så är det även möjligt att inkludera en kolumn i rapporten som innehåller uträknad kostnad av den inrapporterade tiden.

Exempel på rapport Tid per projekt