Tidrapportera via webben

Tidrapporteringssystemet hos Timeduty.com är kraftfullt, men ändå ett användarvänligt system för att tidrapportera. Den erbjuds som en molnbaserad abonnemangstjänst, vilket innebär att ditt företag kan komma igång direkt - utan investering i hårdvara, programvara eller andra licenser från 3:e part.
Systemet är perfekt för små till medelstora företag som har behov av detaljerad information om vem som spenderar tid och på vad, för att kunna följa upp tid internt eller ha som underlag för fakturering.

Medarbetare kan enkelt via webben registrera sin tidrapport uppdelat på de projekt och aktiviteter som lagts upp av er.
Eftersom tidrapportering kan göras både via en veckobaserad och en daglig vy får medarbetarna lätt en bra överblick över de tider som har rapporterats och kan enkelt registrera in ny tidrapport.

För den som är administratör är det enkelt att få överblick över hur mycket tid som lagts ned på ett projekt eller en aktivitet och vem som varit delaktig. Det finns även rapporter som t.ex. inrapporterad tid per månad, vecka, för samtliga projekt mm.
Läs mer om tidrapportering via Timeduty.com här

Molnbaserad tidrapportering men flexibla rapporteringsmöjligheter

Användarvänlig tidrapportering

Vi anser att tidredovisning ska vara så enkelt som möjligt - inte bara för användare som vill tidrapportera på projekt/aktiviteter utan även för de projektadministratörer som vill ta fram rapporter/statistik på den inrapporterade tiden.

  • Projekt
    Skapa och hantera dina projekt och projektaktiviteter.

  • Veckovis/dagvis tidrapportering
    Veckovis/dagvis tidrapportering möjliggör snabb och enkel tidregistrering av tidsom lagts ned på projekt/aktiviteter.

  • Rapporter med flexibel filtrering
    Generera, printa eller exportera rapporter. Flera olika rapporter med flexibel filtreringsmöjligheter finns tillgängliga.

Funktionalitet för att godkänna inrapporterad tid

Det finns möjlighet att använda funktionalitet för att godkänna användares tidrapporter. Användaren kan klarmarkera de dagar som denne är klar med tidrapportering på. Administratören, eller utvald person som får godkänna användarens tidrapport, kan sedan godkänna den inrapporterade tiden.
När en dag är markerad som godkänd kan inte längre användaren lägga till eller editera tidrapporten för denna dag.
Läs mer om möjlighet att godkänna tidrapporter


Hantera Körjournaler

Reser ni mycket och tycker att det är krångligt att komma ihåg alla resor som ska faktureras?
Den webbaserade körjournalen möjliggör för användare att enkelt registrera sina körningar och få en bra översikt över tidigare registreringar.

Det är enkelt och smidigt att generara rapporter filtrerade på exempelvis användare eller projekt och som dessutom kan exporteras till bland annat Excel.
Läs mer om körjournalen

Molnbaserad tidrapportering perfekt för mindre till medelstora företag

Utläggshantering

Att rapportera in utgifter och utlägg kan vara minst lika viktigt som att tidrapportera.
Att använda excel eller flera olika verktyg för att rapportera in tid och utlägg kan leda till dålig översikt och hantering av kostnad och tidsåtgång. Modulen för utläggshantering är perfekt för små till mellanstora företag att hålla koll på sina projektutgifter.
Läs mer om utläggshantering