Webbaserad körjournal

En körjournal används av en anställd för att registrera tjänstekörning och privatkörning under en viss period. En körjournal gör det enklare och sparar mycket tid för dig som förare. Reser du mycket och tycker att det är krångligt att komma ihåg alla resor som ska faktureras?

Den webbaserade körjournalen hos möjliggör för användare att enkelt registrera sina körningar och få en bra översikt över tidigare registreringar.
Körjournalen kan vara ett viktigt underlag vid bedömning av exempelvis bilförmån och drivmedelsförmån.
Det finns även möjlighet att koppla varje körning till specifikt projekt.

Rapporter över körjournaler

För den som är administratör är det enkelt att få överblick över de registrerade körjournalerna. Det är enkelt och smidigt att generara rapporter filtrerade på ex användare eller projekt och som dessutom kan exporteras till bland annat Excel.


Valfri och gratis

Det är konfigurerbart att välja om man vill använda denna modul eller inte. Den kostar inget extra utan är gratis att använda för våra kunder.


Gratis utvärdering

Utvärdera oss i 30 dagar utan kostnad eller förpliktelser. Om ni efter utvärderingsperioden väljer att inte fortsätta, avslutar vi automatiskt ert konto.
Registrering