Godkänna inrapporterade tidrapporter

Förutom möjligheten att rapportera tid inkluderar tjänsten även en modul för att hantera godkännande av tidrapporter. Denna modul kan hjälpa din organisation att bättre och lättare hålla koll på inrapporterad tid.
Det kan i vissa fall vara extra viktigt att vara säker på att en användare inte kan registrera mer tid (eller ändra i redan registrerad tid) för en viss tidsperiod. Några exempel på när detta kan vara viktigt är när systemet används för närvarokontroll eller som underlag inför fakturering eller helt enkelt för extra projektkontroll.
Det är i dessa fall som modulen för att godkänna tidrapporter kan vara till god hjälp.


Låt användaren markera när denne är klar med sin tidrapportering

När modulen för att godkänna tidrapporter är aktiverad (default för nya kunder) så modifieras tidrapporteringssidorna en aning så att användarna kan markera dagar som klara med tidrapportering.
När en användare har markerad en dag som klar med tidrapporteringen kan denne inte ändra eller lägga till ytterligare tid denna dag. Det är dock fortfarande möjligt för användaren att, så länge inte administratören har godkänt dagen, ta bort klarmarkeringen och genomföra förändringar.


Godkänn och låsa dag för tidrapportering

När modulen för att godkänna tidrapporter är aktiverad får administratörer och utvalda personer som får godkänna tid (för specifika användare) möjlighet att se en lista över tidrapporter som ska eller har godkänts. Från denna lista kan administratören välja en användare och inspektera dennes tidrapportering för vald månad. Det är sedan möjligt att markera en dag (eller en hel månad) som godkänd.
Om en administratör har markerat en dag som godkänd kan användaren inte låsa upp denna dag för att göra ändringar på sin tidrapport.


Valfri och gratis

Det är konfigurerbart att välja om man vill använda denna modul eller inte. Den kostar inget extra utan är gratis att använda


Gratis utvärdering

Utvärdera oss i 30 dagar utan kostnad eller förpliktelser. Om ni efter utvärderingsperioden väljer att inte fortsätta, avslutar vi automatiskt ert konto.
Registrering